Livstidsgaranti på originale Volvodeler montert hos autorisert Volvo personbilverksted i Norge.
Fra og med september gir vi våre kunder 100% sikkerhet med livstidsgaranti på deler.

Forutsetningene er:

  • Delen(e) må kjøpes og monteres hos et autorisert Volvo verksted i Norge
  • Garantien følger eier så lenge han eier bilen
  • Garantien gjelder ikke for deler solgt over disk. Her gjelder fortsatt 1 års delegaranti
  • Garantien gjelder ikke tilbehør
  • Garantien gjelder ikke for bytte som gjelder av normal slitasje, feil bruk eller at service- og vedlikeholds intervallet ikke er fulgt og dermed direkte eller indirekte årsak til defekten.

Garantidekning-/perioden:
Garantiperioden gjelder så lenge den som kjøpte delen og fikk den montert på et autorisert Volvo personbilverksted i Norge, eier bilen.
Garantien gjelder hvis delen som er kjøpt og montert på et autorisert Volvo personbilverksted i Norge må repareres eller skiftes på grunn av fabrikasjonsfeil.
Reparasjon eller skifte av delen utføres kostnadsfritt hos et fritt valgt autorisert Volvo  personbilverksted i Norge.
Garantien gjelder ikke for bytte som følge av normal slitasje, feil bruk eller at service- og vedlikeholds intervallet ikke er fulgt og dermed direkte eller indirekte årsak til defekten.

Forbrukerkjøpsloven:
Forbrukere har uavhengig av garantiens vilkår, begrensninger og varighet en lengste reklamasjonsfrist etter Forbrukerkjøpsloven på 5 år.
Reklamasjon etter garantien gjøres gjeldende ved at bilen leveres for utbedring på et Volvoautorisert verksted, eller at skriftlig reklamasjon blir sendt verkstedet, forhandler eller Volvo Car Norway AS, Postboks 540, N-1327 Lysaker som importør/generalagent.